La web de La seva llar el seu món, S.L té per objecte fer conèixer les activitats que duu a terme i els serveis que ofereix al públic en general. La seva llar el seu món, S.L amb NIF B-64757263, ubicada al Monestir de Montserrat es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configurac